direct naar inhoud van 3 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

3 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied. Het plangebied bestaat uit de vier deelgebieden De Parken, Loolaan Noord, de Indische Buurt en Beekpark. De Parken en de Indische Buurt zijn beide onder te verdelen in twee subgebieden. De Parken bestaat uit een gebied dat is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht en het gebied tussen de Loolaan en de Koninginnenlaan (Loolaan Noord). De Indische Buurt is onder te verdelen in een gebied dat is aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht en het overige gebied ten oosten en zuiden hiervan.

In de paragraaf 'Historie' wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van het plangebied, de cultuurhistorie en het landschap. Vervolgens wordt aandacht besteed aam de ruimtelijke en functionele structuur van de verschillende deelgebieden. Het gebied Loolaan Noord wordt als apart deelgebied beschreven.

De Parken is in 2005 aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht en een deel van de Indische buurt is in 2002 als gemeentelijk beschermd stadsgezicht aangewezen. In aanvulling op de redengevende beschrijvingen van de beschermde stadsgezichten is in maart 2012 een Cultuurhistorische gebiedsanalyse uitgevoerd naar die delen van De Parken en de Indische Buurt die geen onderdeel uitmaken van de beschermde stadsgezichten en van Beekpark. De belangrijkste waarden in het plangebied zijn aan de hand van de aanwijzigingen als beschermde stadsgezichten en de cultuurhistorische analyse in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 5 beschreven. De Cultuurhistorische gebiedsanalyse is als bijlage 4 bij de toelichting opgenomen.