direct naar inhoud van 2.26 Beleidsnotitie standplaatsen
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

2.26 Beleidsnotitie standplaatsen

Het doel van de notitie standplaatsen is een beschrijving te geven van het toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen voor een standplaatsvergunning. Dit beleidskader is daarmee aanvullend op de regelgeving uit de APV en de detailhandelsvisie. Een ander doel is om grip te krijgen en te houden op de standplaatslocaties en het aantal standplaatsen.

Op grond van de APV geldt een vergunningplicht voor het innemen van een standplaats. In de APV is daarnaast aangegeven dat een vergunning voor het innemen van een standplaats geweigerd kan worden vanwege strijd met een geldend bestemmingsplan. In voorliggend bestemmingsplan zijn markten en standplaatsen binnen de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' toegestaan.