direct naar inhoud van 1.5 Gevolgen uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 19 augustus 2015
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

1.5 Gevolgen uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 19 augustus 2015

Op 19 augustus 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak (kenmerk 201501339/1/R2) gedaan over de beroepen die waren ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan. Daarbij heeft de Afdeling het vaststellingsbesluit vernietigd voor zover het betreft de gebiedsaanduiding 'evenementenzone - locatie 2' die aan het Oranjepark is toegekend. Ook heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen vier weken na verzending van de uitspraak ervoor zorg te dragen dat het vernietigen van deze gebiedsaanduiding wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de uitspraak wordt verwezen naar Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak, vaststellingsbesluit en zienswijzennota.

De uitspraak is in het bestemmingsplan verwerkt door in de regels de tekst van het artikel van de gebiedsaanduiding 'evenementenzone - locatie 2' te verwijderen en het vlak met de gebiedsaanduiding 'evenementenzone - locatie 2' van de plankaart te verwijderen.