direct naar inhoud van Artikel 32 evenementenzone - locatie 1
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

Artikel 32 evenementenzone - locatie 1

32.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'evenementenzone - locatie 1' is, naast hetgeen in de overige regels is bepaald, het houden van evenementen toegestaan.

32.2 Specifieke gebruiksregels

Voor het houden van evenementen ter plaatse van de aanduiding 'evenementenzone - locatie 1' gelden de volgende bepalingen:

 • a. het aantal evenementen, al dan niet uitgevoerd met elektrisch en of mechanisch (versterkt) geluid bedraagt niet meer dan 18 per jaar en het aantal bezoekers bedraagt niet meer dan 8.500 gedurende de gehele duur van het evenement;
 • b. de maximale duur van een evenement bedraagt 2 dagen, exclusief op- en afbouw;
 • c. een evenement met minder dan 100 bezoekers gedurende de gehele duur van het evenement en waarbij geen elektrisch en of mechanisch (versterkt) geluid wordt voortgebracht, wordt niet meegerekend bij het aantal genoemd onder a.
32.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de aanduiding 'evenementenzone - locatie 1' te verwijderen, in vorm en/of omvang te wijzigen, of toe te voegen, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • a. in geval van verwijderen van de aanduiding 'evenementenzone - locatie 1' is het houden van evenementen ter plaatse niet meer noodzakelijk en/of wenselijk;
 • b. in geval van wijzigen of toevoegen van de aanduiding 'evenementenzone - locatie 1':
  • 1. het houden van evenementen mag niet leiden tot een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
  • 2. bij het houden van evenementen dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
  • 3. het houden van evenementen mag niet leiden tot een onevenredige toename van overlast voor omwonenden.