direct naar inhoud van 7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Barnewinkel naast 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1129-vas1

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de provincie Gelderland. De reactie van de provincie is hierna samengevat. De gemeentelijke reactie op de opmerkingen is cursief afgedrukt. De reactie van het Waterschap en de beantwoording zijn opgenomen in paragraaf 5.2 Waterhuishouding.

Reactie provincie Gelderland

Het ambtelijke standpunt van de provincie is:

  • 1. er is geen kwantitatief kantoorbeleid. Wel moet een kantoorlocatie zo veel mogelijk bij een hoogwaardige ov-verbinding worden gerealiseerd. De vraag is of een busverbinding die er loopt als hoogwaardig moet worden geclassificeerd;
  • 2. In de toekomst wil de provincie toe naar een SER-ladder voor kantoorlocaties. Tot die tijd wil de provincie een onderbouwing zien waarom er hier een nieuw kantoor gebouwd moet worden en waarom het bedrijf zich niet kan vestigen in bestaande bebouwing.

Beantwoording

  • 1. Er komt een goede busverbinding zodra de wijk Groot Zonnehoeve gereed is. In de spits rijdt de bus (vanaf de Laan van Erica via de Groene Voorwaarts naar de Zutphensestraat en weer terug naar de stad) 4 keer per uur, tussendoor 2 keer per uur. Ter hoogte van de Laan van Erica bevindt zich ook de voorstadhalte aan de spoorlijn naar Zutphen (Apeldoorn De Maten, binnen 1km van het plangebied). Een hoogwaardige ov-verbinding wordt dus in de nabijheid van de kantoorlocatie gerealiseerd;
  • 2. Voor de vestiging van dit kantoor zijn een aantal specifieke locatie-eigenschappen van essentieel belang. Dit is de ligging aan een zichtlocatie aan een stedelijke invalsweg, goede bereikbaarheid met de auto in combinatie met een goede ov-verbinding, de landelijke uistraling van het bedrijf en goede parkeervoorzieningen. Een locatie met al deze eigenschappen is onder de vrije, bestaande bebouwing niet beschikbaar.