direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Barnewinkel naast 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1129-vas1

7.1 Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is voor eventuele opmerkingen voorgelegd aan Wijkraad Osseveld-Woudhuis en Wijkraad Zuidoost. De reactie van de wijkraad Osseveld-Woudhuis is hierna samengevat. De gemeentelijke reactie op de opmerkingen is cursief afgedrukt.
De wijkraad Zuidoost heeft aangegeven geen aanleiding te zien om te reageren.

Reactie wijkraad Osseveld-Woudhuis

De wijkraad Osseveld-Woudhuis heeft in haar reactie op dit bestemmingsplan aangegeven dat zij kan aansluiten bij een wijziging van het bestemmingsplan als het gaat om het plaatsen van een nieuwe kantoorlocatie voor Agrifirm op deze locatie. Wel zijn er een tweetal punten waar zij de aandacht voor vraagt:

  • 1. De afstand tussen de ontsluiting van Agrifirm en de ontsluiting Woudhuis/Kasteellaan is erg klein. De verkeersdruk zal op zo'n korte afstand, met de komst van kruisingen met verkeerslichten, enorm hoog zijn. Gevraagd wordt om de uitgangspunten en consequenties van de geplande ontsluitingen te onderbouwen en toe te lichten.
  • 2. Bij een verdere uitwerking wordt aandacht gevraagd voor het openbaar vervoer c.q. een busverbinding naar dit gebied. Met de komst van een transferium, een grote organisatie, een hotel en het feit dat de Zutphensestraat geen busverbinding kent, is het handig om dat vroegtijdig te regelen.

Beantwoording

  • 1. In de doorberekeningen voor de toekomstige benodigde capaciteit (kruispunten en wegvlakken) voor de Zutphensestraat is de ontsluiting van het transferium / Agrifirm meegenomen. De verschillende verkeerslichten worden aan elkaar gekoppeld (netwerkregeling), waardoor er afstemming plaatsvindt tussen de onderlinge verkeerslichten. In het totaalplaatje is voor het verkeer dat vanuit Woudhuis/Kasteellaan komt geen enkel probleem om in de ochtendspits de wijk te verlaten of in de avondspits de wijk binnen te komen.
  • 2. Er komt een goede busverbinding zodra de wijk Groot Zonnehoeve gereed is. De bus rijdt dan vanaf de Laan van Erica via de Groene Voorwaarts naar de Zutphensestraat en weer terug naar de stad. In de spits 4 keer per uur en tussendoor 2 keer per uur.