direct naar inhoud van 4.3 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Bestemmingsplan Barnewinkel naast 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1129-vas1

4.3 Verkeersontsluiting en parkeren

De kantoorontwikkeling die in dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, wordt ontsloten op de Zutphensestraat, net ten oosten van de bestaande weg de Barnewinkel.

Op de locatie waar de ontsluiting op de Zutphensestraat plaatsvindt, wordt een nieuw kruispunt gerealiseerd dat wordt geregeld met verkeerslichten. Dit vanwege verkeersveiligheids- en vanwege verkeerscapaciteitsoverwegingen. Het fietsverkeer kan straks met behulp van deze verkeersregeling de Zutphensestraat oversteken.

Daarnaast kan aangegeven worden dat de nieuw te plaatsen verkeerslichten zullen worden gekoppeld met de andere nabij gelegen verkeerslichten op de Zutphensestraat. Dit zorgt voor een efficiënte verkeersafwikkeling. Hierdoor kan het nieuwe kruispunt op de Zutphensestraat het verwachte verkeersaanbod goed afwikkelen.

Naast de kantoorlocatie wordt in een later stadium een transferium met een carpoolplaats gerealiseerd direct ten zuiden van de Zutphensestraat. Het transferium en carpoolplaats worden naar hetzelfde punt op de Zutphensestraat ontsloten, net ten oosten van de weg de Barnewinkel. Bij het bepalen van de capaciteit van dit kruispunt is rekening gehouden met deze ontwikkeling. De ontsluitingsweg voor het kantoor zal te zijner tijd ook door het transferium en de carpoolplaats worden gebruikt.

Het landgoed Barnewinkel wordt alleen ontsloten op de Zutphensestraat. Tussen de Woudhuizermark en de Barnewinkel komt geen rechtstreekse autoverbinding.

Parkeren

De parkeernormen zijn vastgesteld in de Parkeernota. Op terreinen buiten de woonwijken wordt de parkeernorm voor bedrijven en kantoren gehanteerd als minimumnorm, met een in principe maximaal toegestane overschrijding van 10%. Als een bedrijf om verhoging van deze toegestane overschrijding van 10% verzoekt, kan de gemeente daarvan afwijken met als doel te verwachten overlast voor andere bedrijven en in woonwijken te beperken.

De kantoorontwikkeling omvat in totaal 6000 m² bvo, waarvan 800 m² als vergaderruimte wordt ingericht, en waarvan 5200 m² als kantoor wordt ingericht.

Het kantoorgedeelte heeft een bezoekersfunctie: zeer regelmatig komen medewerkers uit de buitendienst en klanten van het bedrijf in deze kantoorvestiging op (werk)bezoek. Ook van belang bij het bepalen van de parkeerbehoefte is dat het kantoor in Apeldoorn het nieuwe hoofdkantoor van een bedrijf is, dat als gevolg van een fusie uit de noordelijke en zuidelijke regio op deze locatie wordt gevestigd. Een relatief groot gedeelte deel van de medewerkers zal dan ook met de auto naar het kantoor komen.

Om de specifieke parkeerbehoefte van deze kantoorontwikkeling te bepalen worden de volgende parkeernormen gehanteerd:

  • Vergaderruimte (800 m²): 10 pp/100 m² (gemeentelijke parkeernorm)
  • Kantoorruimte: met bezoekersfunctie (5200 m²): 3.0 pp / 100 m² (Landelijke richtlijn (CROW)

Op basis van bovenstaande wordt een totale parkeerbehoefte van circa 236 parkeerplaatsen berekend.

Deze parkeerplaatsen worden enerzijds onder het gebouw gerealiseerd (60 pp), anderzijds op maaiveld rond het gebouw: 170 pp.