direct naar inhoud van 2.4 Structuurplan Stedelijk Gebied
Plan: Bestemmingsplan Barnewinkel naast 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1129-vas1

2.4 Structuurplan Stedelijk Gebied

In februari 2002 heeft de gemeenteraad het structuurplan voor het stedelijk gebied vastgesteld. In het structuurplan zijn de ambities van de stad voor de langere termijn (tot 2020) geformuleerd.

Het is de ambitie van Apeldoorn in de komende periode verder uit te groeien tot centrumstad binnen de regio Stedendriehoek. Dat werkt naar twee kanten: enerzijds het leveren van een bijdrage aan de opvangfunctie van de stad voor de groei van de regionale bevolking en de regionale werkgelegenheid. Anderzijds meer uitstraling van de stad door meer en betere regionale voorzieningen en attracties.

Het structuurplan gaat uit van het concept van de complete stad. In de complete stad horen naast intensief gebruikte stedelijke ruimte ook openbare ruimte van hoge kwaliteit en speel- en recreatieruimte thuis. Compacte stedelijke toevoegingen zullen vooral in en om het centrum en de stadsdeelcentra een plek krijgen. Daardoor wordt niet alleen het draagvlak voor de voorzieningen aldaar vergroot, maar kan ook elders, bijvoorbeeld in ruimer opgezette woonwijken, ruimte gespaard blijven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1129-vas1_0003.png"

Figuur 3: structuurplankaart

Vanaf 1998 zal 320.000 m² bruto vloeroppervlak kantoren toegevoegd moeten worden. In dit cijfer is rekening gehouden met een frictieleegstand van 20.000 m² bvo. De 320.000 m² bvo moet bij voorkeur op A- en B-locaties gerealiseerd worden. Tot op heden is circa 200.000 m² bruto vloeroppervlak aan kantoren gerealiseerd.

De afgelopen jaren is gebleken dat het alleen focussen op A- en B-locaties een beperking oplevert. Dit is ook af te leiden uit de recenter opgestelde Regionale Structuurvisie Stedendriehoek, waar niet meer over A-, B- en C-locaties wordt gesproken en waar nieuwe kantoren langs stedelijke entrees ook als goede ontwikkeling wordt gezien. Voor een evenwichtige economische structuur is het belangrijk dat er een gedifferentieerd aanbod is aan kantoorlocaties. Het gaat daarbij om locaties bij het bus- en NS-station in het centrum, kantoren bij de reeds aanwezige kantorenlocaties zoals de Zuidwestpoort en locaties aan stedelijke entrees die een optimale autobereikbaarheid combineren met een goede ov-bereikbaarheid.

De locatie Barnewinkel is een zeer geschikte inbreidingslocatie voor kantoorontwikkeling langs een stedelijke entree. Deze locatie heeft een uitstekende bereikbaarheid per auto en in de toekomst ook per openbaar vervoer. De Barnewinkel ligt direct aan de A50. Daarnaast komt er een goede busverbinding zodra de wijk Groot Zonnehoeve gereed is. In de spits rijdt de bus (vanaf de Laan van Erica via de Groene Voorwaarts naar de Zutphensestraat en weer terug naar de stad) 4 keer per uur, tussendoor 2 keer per uur. Ter hoogte van de Laan van Erica bevindt zich ook de voorstadhalte aan de spoorlijn naar Zutphen (Apeldoorn De Maten, binnen 1km van het plangebied). Voor Agrifirm Group BV heeft de goede bereikbaarheid van de Barnewinkel met de auto een belangrijke meerwaarde. Agrifirm Group BV is een fusiekantoor van een bedrijf uit Veghel en een bedrijf uit Meppel. Hierdoor komen de werknemers zowel uit het zuiden als het noorden van het land.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1129-vas1_0004.jpg"

Figuur 4: route buslijn door Zonnehoeve (langs De Barnewinkel)

De locatie Barnewinkel is ook een zeer geschikte locatie voor de vestiging van Agrifirm Group BV vanwege de landelijke uitstraling. Agrifirm Group BV is een bedrijf dat producten en diensten levert die bijdragen aan het rendement van boer of tuinder. In verband met deze agrarische activiteiten is voor de vestiging van Agrifirm Group BV een landelijke uitstraling van belang. De unieke mix tussen stedelijk en groen die in de omgeving Barnewinkel aanwezig is en de ontwikkeling van De Barnewinkel als landgoed levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste landelijke uitstraling.

Daarnaast worden er door Agrifirm Group BV regelmatig evenementen voor haar leden georganiseerd. Dit genereert extra vraag in de parkeerbehoefte op piekmomenten en ook naar overnachtingsmogelijkheden in de nabijheid. Ten oosten van het kantoor komt een groot transferium. Ten zuiden van het kantoor zijn er plannen voor de realisatie van een multifunctioneel centrum met een hotel/vergaderfaciliteiten/food court/business units etc. Tijdens evenementen heeft dit een extra meerwaarde omdat gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige ruimten en de leden en bezoekers kunnen in het hotel overnachten.