direct naar inhoud van 2.3 Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030
Plan: Bestemmingsplan Barnewinkel naast 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1129-vas1

2.3 Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030

In 2007 heeft de gemeenteraad de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 vastgesteld als intergemeentelijk structuurplan. In deze structuurvisie zijn de gemeenschappelijke ambities vastgelegd voor het bundelingsgebied: het gebied binnen de denkbeeldige lijn rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Als basis voor de structuurvisie is een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld ontwikkeld voor de lange termijn 2030. Dit ruimtelijk structuurbeeld laat zien hoe de betrokken partners van de Stedendriehoek willen omgaan met de ruimtelijke ontwikkeling van het bundelingsgebied van de Stedendriehoek. Centraal staat: bundelen en concentreren van het stedelijk ruimtegebruik in en om de bestaande steden en dorpen.

Voor werken (kantoren, bedrijven, land- en glastuinbouw) zet de stedendriehoek in op het verbreden van de economische structuur en versterking van de ruimtelijke kwaliteit en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Stedendriehoek kiest onder andere voor:

  • menging van nieuwe kantoren in woon- en stationsomgevingen binnen het stedelijk gebied, naast enkele zichtlocaties aan de stedelijke invalswegen;
  • intensief en meervoudig ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen: Zuidwestpoort Apeldoorn, Bergweide Deventer en Zutphen de Mars;
  • ontwikkeling van een nieuw regionaal bedrijventerrein ten zuiden van de A1 nabij Beekbergen, met uitbreiding van de Ecofactorij met de werklocatie Biezematen aan A1/A50.

De specifieke kantorenlocaties die langs de invalswegen in de drie steden ontwikkeld kunnen worden zijn vooral geschikt voor hoogwaardige en kennisintensieve bedrijven. Zij kunnen hier een aantrekkelijk en representatief vestigingsklimaat vinden.

De locatie Barnewinkel is een zichtlocatie aan één van de stedelijke invalswegen van Apeldoorn. Agrifirm Group BV, die aan heeft gegeven zich hier te willen vestigen, houdt zich bezig met alle aspecten van de land- en tuinbouw zoals landbouwmechanisatie, productie en handel in veevoeders, onderzoek naar voedselveiligheid, innovatie en duurzaamheid binnen de land- en tuinbouw, dienstverlening en detailhandel. Een hoogwaardig en kennisintensief bedrijf waarvoor de vestiging aan de A50 uitermate geschikt is.