direct naar inhoud van 7.3 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

7.3 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan betreft hoofdzakelijk het vastleggen van de bestaande situatie. In het plan worden slechts beperkte ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande functies geboden. Het betreft dan particulier initiatief waaraan geen kosten voor de gemeente zijn verbonden.

Dit bestemmingsplan voorziet niet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. Er is om die reden geen verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan. Het bestemmingsplan is financieel-economisch uitvoerbaar.