direct naar inhoud van 7.1 Inspraak en overleg
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

7.1 Inspraak en overleg

Op meerdere momenten in het proces is gesproken met de dorpsraad. Het concept van dit bestemmingsplan is voor opmerkingen voorgelegd aan de dorpsraad. De inspraakreactie van de dorpsraad is opgenomen in de inspraaknota.

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 14 juni 2012 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 31 reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de inspraaknota, die als bijlage is toegevoegd aan deze toelichting.