direct naar inhoud van 5.5 Archeologie
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

5.5 Archeologie

De gemeente Apeldoorn beschikt over een gemeentelijke archeologische beleidskaart. Deze archeologische beleidskaart, zoals hierna weergegeven, geeft inzicht in welke mate de kans bestaat om archeologische resten in de bodem aan te treffen.

De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van archeologische resten. De trefkans kent drie gradaties:

  • Hoge trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Gemiddelde trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch bureauonderzoek verplicht, afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Lage trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een archeologische quickscan vereist, afhankelijk van de resultaten wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Behoud van archeologische waarden wordt aanbevolen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-vas1_0034.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-vas1_0035.png"

Uitsnede Archeologische beleidskaart (Bron: gemeente Apeldoorn, 2010)

Voor een groot deel van de kern Hoenderloo is een middelhoge trefkans op archeologische vondsten opgenomen. Aan elke trefkans (laag, middel of hoog) is een vorm van vervolgonderzoek gekoppeld, die bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen wordt vereist. Bij een lage trefkans kan worden volstaan met een archeologische quickscan. Afhankelijk van de resultaten kan een vervolgonderzoek worden aanbevolen.

Bij een middelmatige trefkans is een bureauonderzoek verplicht dat kan worden gevolgd door een verplicht veldonderzoek. Bij een hoge trefkans is een archeologisch onderzoek verplicht, waarbij wordt gestreefd naar het behoud van archeologische waarden.

In voorliggend bestemmingsplan is met de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie Hoog en Waarde - Archeologie Middelhoog geregeld dat voor toekomstige ontwikkelingen binnen deze gebieden een archeologisch onderzoek moet worden verricht.