direct naar inhoud van 4.9 Agrarisch
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

4.9 Agrarisch

4.9.1 Visie

Hoenderloo wordt gekenmerkt door de afwisseling van open agrarische gebieden afgeschermd met hoog opgaand groen. Dit opgaande groen in de vorm van houtwallen levert een belangrijke bijdrage aan het landschappelijke beeld. Bescherming van deze waarden is dan ook van groot belang.

4.9.2 Vertaling in bestemmingsplan
  • De gronden krijgen in het bestemmingsplan een toegesneden agrarische bestemming waarbij behoud en herstel van de aanwezige landschappelijke waarden centraal staan,
  • Er wordt een omgevingsvergunningstelsel opgenomen om te voorkomen dat onomkeerbare ingrepen in het landschap kunnen plaatsvinden.