direct naar inhoud van 4.8 Natuur
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

4.8 Natuur

4.8.1 Visie

Hoenderloo ligt op de zuidelijke helft van de Veluwe en wordt geheel omgeven door natuurgebied, dat in het kader van Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur een hoge mate van bescherming kent.

4.8.2 Vertaling in bestemmingsplan
  • De gronden krijgen in het bestemmingsplan een natuurbestemming waarbij behoud en herstel van de aanwezige waarden centraal staan,
  • Er wordt een omgevingsvergunningstelsel opgenomen om te voorkomen dat onomkeerbare ingrepen in het landschap kunnen plaatsvinden.