direct naar inhoud van 4.5 Bebouwing
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

4.5 Bebouwing

4.5.1 Visie

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 wordt het dorpsgezicht gekenmerkt door een veelheid aan bouwstijlen. Dit hangt zowel samen met de uiteenlopende bouwjaren, de verschillen tussen de oorspronkelijke functie van de bebouwing (agrarisch, woningen, buitenhuizen, instellingsgebouwen, bedrijfsgebouwen etc.) als ook met de uiteenlopende en eigenzinnige bouwstijlen van architecten en bouwers. Essentieel is de ruime extensieve opzet van de bebouwing in het groen en de open ruimte; de diversiteit aan bouwstijlen doet in die extensieve opzet geen afbreuk aan het ensemble van het totale dorpsbeeld. Integendeel, er is als het ware sprake van een eenheid in verscheidenheid.

Daarmee is voor de bescherming van het dorpsgezicht essentieel dat aan deze verscheidenheid geen afbreuk wordt gedaan. Bij verbouwingen geldt dan ook als algemeen uitgangspunt: "recht doen aan de eigen stijl", waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat de ruimte rondom de bebouwing, de extensieve opzet gehandhaafd blijft. Uitbreiding van de bestaande bebouwing en toevoeging van bijgebouwen dient hier zorgvuldig op te worden afgestemd. Ruimte voor toevoeging van nieuwe hoofdgebouwen (woningen) is in dit conserverende bestemmingsplan niet aanwezig.


Specifieke aandacht vergen de panden, die zijn aangewezen als rijksmonument, gemeentelijk monument, of karakteristiek pand.

4.5.2 Vertaling in bestemmingsplan
  • alle panden zijn voorzien van een bouwvlak. De bestaande gebouwen zijn in het bouwvlak ondergebracht. Waar dit verantwoord wordt geacht, is onder voorwaarden uitbreiding mogelijk van een hoofdgebouw. Voor monumenten en karakteristieke panden is hierop een uitzondering gemaakt, vanwege hun hoge cultuurhistorische en ruimteljike waarde. Hier is het bouwvlak strak om het bestaande pand gesitueerd, met enige mogelijkheid tot uitbreiding aan de zijde die van openbaar toegankelijk gebied is afgekeerd.
  • de locatie op de kavel waar bijgebouwen mogen worden gebouwd, is gedetailleerd vastgelegd op de kavel. Om de extensieve opzet van de bebouwing op de veelal forse kavels intact te houden, is de ruimte waar bijgebouwen mogen worden opgericht zorgvuldig bepaald en op de plankaart aangegeven.

In paragraaf Wonen wordt hier meer gedetailleerd op ingegaan.