direct naar inhoud van 4.14 Infrastructuur
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

4.14 Infrastructuur

4.14.1 Visie

De in het dorp aanwezige infrastructuur in de vorm van verharde en onverharde wegen is van groot belang voor het karakter van Hoenderloo en levert een belangrijke bijdrage aan de cultuurhistorische kwaliteiten van het dorp. De bestaande wegenstructuur vraagt dan ook om een adequate bestemmingsregeling.

De bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarde van grindbermen is beleidsmatig verankerd in de Visie Grindbermen (2008). Grindbermen lagen vroeger aan veel straten in de gemeente. Waar zij thans nog zijn te vinden dragen zij in hoge mate aan bij aan een cultuurhistorisch en ruimtelijk waardevol dorps beeld. Uitgangspunt van de visie is dat grindbermen in zowel stad als dorp behouden blijven en waar mogelijk weer worden hersteld en onderling verbonden. Hiermee wordt een voor de gemeente uniek cultuurhistorisch gegeven in het straatbeeld teruggebracht, wat een bijdrage levert aan het versterken van de lokale identiteit.

Voor Hoenderloo gaat het daarbij concreet om behoud van de grindbermen aan de Apeldoornseweg, Paalbergweg, Krimweg, Middenweg, Speldermarkweg en de Marten van WIjheweg. Daarnaast wordt naar uitbreiding van het areaal grindbermen gestreefd langs andere wegen. Deze visie is niet vertaald naar een beschermende regeling in het bestemmingsplan, maar wel naar het beeldkwaliteitsplan.

4.14.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • In het bestemmingsplan worden de bestaande wegen gedetailleerd vastgelegd op de plankaart;
  • De onverharde wegen wordt ondergebracht in een specifieke verkeersbestemming.