direct naar inhoud van 4.11 Bedrijvigheid
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

4.11 Bedrijvigheid

4.11.1 Visie

De in het dorp aanwezige bedrijvigheid draagt bij aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in het dorp, dan wel levert een belangrijke bijdrage aan het toeristisch recreatieve waarde van Hoenderloo. De bestaande bedrijven krijgen dan ook een adequate regeling in het nieuwe bestemmingsplan. De vestiging van nieuwe bedrijven is vanwege de ligging op de Veluwe en in het dorp niet mogelijk.

4.11.2 Vertaling in bestemmingsplan
  • De bestaande bedrijven krijgen een op maat toegesneden bedrijfsbestemming. Bij een eventuele beĆ«indiging van de activiteiten mogen de gronden ook gebruikt worden voor liche bedrijvigheid tot maximaal milieucategorie 1.
  • De bestaande horecabedrijven krijgen een op maat toegesneden bestemming, dan wel worden via een uitzondering toegestaan binnen de bestemming 'Gemengd'. Ook bestaande bedrijfswoningen worden positief bestemd.
  • De winkels krijgen de bestemming 'Gemengd', waarbinnen ook het uitoefenen van detailhandel mogelijk is.