direct naar inhoud van 3.3 Landschap
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

3.3 Landschap

3.3.1 Hoenderloo als enclave in het reliëfrijke Veluwe landschap

Opvallend in de ruimtelijke structuur van Hoenderloo zijn de open ruimtes aan de randen van de dorpskern. Op deze plekken is de bosrand op afstand en is het reliëf goed herkenbaar. Het zijn deze ruimtes die karakteristiek zijn voor Hoenderloo. De open ruimtes vormen met elkaar een monumentaal stelsel rondom het dorp dat de bijzondere ligging in het landschap ervaarbaar maakt. De Brink, het veld aan de Middenweg en het veldje met eiken aan de Krimweg vervullen daarin een bijzondere rol. Deze ruimtes zijn de koppelstukken tussen dorp en landschap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-vas1_0004.jpg"

* De Houtkamp (1)

De Houtkamp is de open ruimte aan de westkant van de Middenweg en Krimweg. Deze ruimte vormt nu de entree naar zowel het dorp als de Hoge Veluwe. De Deelenseweg slingert er losjes doorheen. De noordelijke rand ligt het hoogst en de bebouwing tekent zich af tegen de dichte bosrand. De ruimte aan de westkant vormt de open voorgrond voor de bosrand.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-vas1_0005.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-vas1_0006.png"

De Houtkamp Velden langs Paalbergweg


* De velden langs de Paalbergweg (2)

Het bos ligt op afstand van de dorpsrand, de velden ertussen hebben een flinke glooiing omhoog, en door de bebouwing van de boerderij tegen de bosrand zijn maat en schaal afleesbaar. Een mooie overgang tussen dorp en bos met een sterk ruimtelijk effect voor een verhoudingsgewijs kleine ruimte.


* De velden rondom de kerk aan de Heldringweg (3)

De kerk ligt als een spil in de ruimte op een uitgelezen plek in het dorp, op de top van een kleine heuvel. De kerk ligt prominent aan de open ruimte langs de Middenweg maar ook aan de open ruimte langs de Arckelaan en aan de begraafplaats. Het pad rondom de kerk biedt een mooi panorama over het dorp, de velden, de Kampheuvel en de bosrand.


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-vas1_0007.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-vas1_0008.png"

De kerk De brink als centraal punt in het dorp


* De Brink en de Zevensprong (4)

Bij de Zevensprong wordt het dorp ingeklemd tussen het Deelerwoud en De Hoenderloo Groep. Zeven wegen komen hier bij elkaar. De Brink is een met beuken omzoomd veld in de vorm van een taartpunt. De Brink werkt als een kleine beschutte middenzaal, tussen de Voor- en Achterkrim, de entree van het Deelerwoud, de monumentale Arckelaan en het grote veld voor de Hoederloogroep.


* Het veld tussen het dorp en de Hoenderloogroep (5)

Dit glooiende veld loopt op van het dorp naar de Kampheuvel. De Kampheuvel ligt het hoogst van alle gebouwen rond het veld en domineert de ruimte. De Arckelaan en de Laan van Eikenhof verdelen de ruimte in een scherp afgebakend en onbebouwde hoofdruimte (het Veld) en grilliger gevormde zijruimtes die elk door een gebouw gedomineerd worden: de Kampheuvel, de boerderij en de kerk. Vanaf de zevensprong gezien bepaalt het grote, glooiende open veld tussen de Kampheuvellaan en de Arckelaan het beeld van de Hoenderloogroep. De paviljoenachtige bebouwing ligt verspreid in het bosgebied daar omheen.


 

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-vas1_0009.png"

3.3.2 Groenstructuren

De omgeving van Hoenderloo wordt ervaren door de afwisseling van open en gesloten ruimten. Rondom de kern worden deze ruimten gevormd door de afwisseling tussen agrarische percelen, houtwallen en bosgebieden (zie onderstaande afbeelding).


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-vas1_0010.png"


Groenstructuur in en om Hoenderloo (Uit: Dorpskwaliteit in beeld)

In lichtgroen de open ruimten en in donkergroen de bossen


De Krim ligt als een waaier tussen grotere bosontginningen en landgoederen en bestaat uit kleine besloten bosgebiedjes en open agrarische percelen met houtwallen waardoor hier een afwisseling in uit- en doorzichten ontstaat. De oostrand van het bos is de rand van de Achterkrim. De zuidgrens bestaat uit de rand van het Deelerwoud, de noordgrens uit de randen van onder andere de Hoenderloo Groep. In de Krim ligt de open ruimte niet rondom de bebouwing maar ertussen. De houtwal van de Oudeweg vormt de overgang naar de open ruimte van de Hoenderloogroep


Het grootste bosgebied binnen de begrenzing van het bestemmingsplan is gelegen ten noorden van het dorp in het gebied van de Hoenderloogroep. Hier ligt een groot aaneengesloten bosgebied, dat aansluit aan Park de Hoge Veluwe.


Langs doorgaande wegen is soms een begeleidende groenstructuur aanwezig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Otterloseweg, Arckelaan, Elisabethlaan en een deel van de Brouwersweg en Kampheuvellaan.


De dorpskern kenmerkt zich door bomen op eigen kavels en enkele kleinere bosschages/boomgroepen, vaak op de plek van oude gebouwen/plekken en vormt daar een ensemble met de bebouwing (schooltuin, kerk). De wegen hebben hier geen begeleidende beplanting. Daarnaast zijn binnen het dorp drie kenmerkende groene ruimten aanwezig:

- Groene ruimte aan de Middenweg/Parkweg;

- De groenzone aan de Krimweg (met de waterput aan de kop van de groenzone);

- Brink en Zevensprong