direct naar inhoud van 2.2 Rijks-, Provinciaal en gemeentelijk beleid
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

2.2 Rijks-, Provinciaal en gemeentelijk beleid

In het bestemmingsplan zal aandacht worden besteed aan relevant rijks- en provinciaal beleid zoals de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het rijk en het Streekplan en de Ruimtelijke Verordening van de provincie Gelderland. Ook zal een korte beschrijving van de volgende gemeentelijke beleidsstukken worden opgenomen: het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019, de Woonvisie, het verkeersbeleid en waterbeleid, de Beleidsvisie externe veiligheid, het duurzaamheidsbeleid, de nota I-cultuur over cultuurhistorie en de kadernota 'Over Welstand gesproken'.