direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-vas1

2.1 Inleiding

Het nieuwe bestemmingsplan voor Hoenderloo wordt in hoofdzaak een conserverend bestemmingsplan. Voor het terrein van de Hoenderloo Groep wordt een andere verdeling van de bouwpotentie uit het geldende bestemmingsplan voorgestaan. Het bestemmingsplan gaat uit van de bestaande regeling voor de gronden in het plangebied en staat geen grote nieuwe ontwikkelingen toe. Beleid is dan ook maar beperkt van invloed op het nieuwe bestemmingsplan.

In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven welke beleidsstukken van belang zijn voor het bestemmingsplan. Een paar beleidskaders die specifiek voor het plangebied van belang zijn worden in dit hoofdstuk uitgelicht en de essentie ervan wordt kort beschreven. In de toelichting bij het bestemmingsplan worden de geldende beleidskaders uitvoeriger beschreven.