direct naar inhoud van 9 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

9 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Het gaat hier om een tweetal ontwikkelingen waar de gemeente Apeldoorn zelf over de gronden beschikt en voornemens is om deze gronden te gaan ontwikkelen. Deze exploitaties waren reeds opgenomen in de sluitende grondexploitatie voor Kanaaloevers/ Welgelegenpark. De veranderingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt hebben uitsluitend een positieve uitwerking op de exploitatie doordat er sprake is van een toename van de uitgeefbare grond en het gaat om toevoegingen aan de te ontwikkelen oppervlaktes. Dit betekent dus enige extra opbrengsten. Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.