direct naar inhoud van 8 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

8 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

De impact van dit bestemmingsplan is zeer beperkt. Het gaat hier om een binnenstedelijk plan waarin een drietal kleine omissies in de juridische regeling van het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost worden hersteld. Daarnaast bevat het plan een enkele cosmetische aanpassing aan het Paviljoen en Hof 1(inclusief 1nieuwe woning). Daarom is het voeren van overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten. Wel is het ontwerpbestemmingsplan toegezonden aan omwonenden van de twee ontwikkelingslocaties en zijn de overleginstanties en de wijkraad geinformeerd. Ook is het ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de eigenaren van de percelen waar de drie kleine omissies zijn doorgevoerd.