direct naar inhoud van 3 BELEIDSKADER
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

3 BELEIDSKADER

Voor het herstellen van deze drie ommissies en tweetal nuanceringen kan worden volstaan met een bondige toets aan het vigerende beleid om tot een goede ruimtelijke onderbouwing te komen. Het gaat hoofdzakelijk om het gebruiken van gronden overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan. Enige nuancering hierin is dat de nieuwe vrijstaande woning qua gebruik afwijkt van het vigerende bestemmingsplan. Verder gaat het om nuanceringen ten aanzien van de vormgeving waarvoor een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is.