direct naar inhoud van 3.6 Verkeersbeleid
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

3.6 Verkeersbeleid

De ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden hebben slechts een zeer beperkte relevantie ten aanzien van het aspect verkeer aangezien deze ontwikkelingen al grotendeels planologisch mogelijk zijn gemaakt en daarbij reeds zijn getoetst aan het verkeersbeleid. De defintieve ontwerpen bevatten ontsluitingen zoals ook destijds bij de eerdere plannen is voorzien en hiermee wordt dan ook aangesloten bij het vigerende beleid. Ten aanzien van het parkeren moet worden aangesloten bij de Parkeernota uit 1994 die in 2004 is geactualiseerd. Hierin zijn parkeernormen opgenomen en daar wordt met de definitieve ontwerpen ook bij aangesloten.