direct naar inhoud van 3.5 Woonvisie/woonatlas
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

3.5 Woonvisie/woonatlas

In aansluiting op de Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020 is de Woonvisie Apeldoorn 2010 uitgebracht. Een van de belangrijkste hulpmiddelen bij de gewenste uitwerking is de Woonatlas, waarin de huidige en de gwenste situatie van de ontwikkeling van de woningvoorraad per stadsdeel / wijk wordt aangegeven. Voor Noord-Oost is de nadruk gelegd op onder andere stadswoningen in de middel-dure kooopsector. De toevoeging van de vrijstaande woning sluit hierbij aan.

Het woonwagenbeleid is opgenomen in het reguliere woonbeleid. Het onderhavige bestemmigsplan past een in 2007 verleende bouwvergunning voor een woning in in een perceel waar voorheen een aanduiding voor woonwagens was opgenomen. Dit leidt echter niet tot een significante wijziging in het gemeentelijk aanbod aan standplaatsen voor woonwagens, waardoor wordt aangesloten bij het hiervoor geldende beleid.