direct naar inhoud van 3.2 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

3.2 Streekplan Gelderland 2005

Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan uitvoering ingegaan op het regiospecifieke beleid. Wij beperken ons hier tot laatstgenoemde. Hierbij wordt sterk gerefereerd aan de structuurvisie Ruimtelijk structuurbeeld 2030 stedelijk netwerk Stedendriehoek. Hier wordt nadrukkelijk gekozen voor herstructurering en intensivering van bestaand stedelijk gebied. Het gaat in dit geval voornamelijk om reeds bestaande juridisch planologische mogelijkheden. Voorzover dat net iets verder gaat, zoals in het geval van de nieuw geprojecteerde vrijstaande woning, past deze ontwikkeling prima binnen dit provinciale/regionale beleid.

In december 2010 is de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld. De verordening vormt een beleidsneutrale vertaling van reed vastgesteld ruimtelijk beleid. De verordening sluit aan bij de principes zoals deze ook in het streekplan zijn geformuleerd. Daarmee past onderhavige bestemmingsplan dan ook prima binnen de kaders van de verordening.