direct naar inhoud van 3.1 Nota Ruimte
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

3.1 Nota Ruimte

Onder het motto "Decentraal wat kan, en centraal wat moet" legt het Rijk de regierol voor het beleid voor een groot deel bij de lokale overheid neer. De juridisch planologische wijzigingen waarvoor een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is vormt dan ook geen strijdigheid met het rijksbeleid.