direct naar inhoud van 2.5 Westwand hof 1 - Welgelegenweg
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

2.5 Westwand hof 1 - Welgelegenweg

Tussen de nieuwe woongebouwen die de grote openbare ruimte begeleiden langs het kanaal en de te handhaven kleinschalige verkaveling in het gebied Welgelegen wordt een overgangsgebied gerealiseerd met een wisselend karakter. In dit deelgebied wordt gezocht naar een clustervorm. Bij de uitwerking van dit cluster is gebleken dat de aaneengesloten woningen die de westelijke wand van dit cluster gaan vormen aan de noordzijde het bouwvlak net overschrijden. Tevens wordt de afronding van dit cluster gevormd door een vrijstaande woning waar eerder werd gedacht aan openbaar groen. Met deze invulling ontstaat een verhelderende knip tussen het openbare gebied (het hofje) en de privé gronden. Tot slot worden de gronden die in de ontwerpen zijn meegenomen als privé-gronden (achtertuin) behorende bij de woningen aan de Burg. Jhr. Quarles van Uffordlaan ook expliciet zo bestemd. Om deze nuanceringen planologisch mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien.