direct naar inhoud van 2.4 Paviljoen - Molenstraat
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

2.4 Paviljoen - Molenstraat

In het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost heeft de locatie Paviljoen de bestemming Gemengd 2 en is er een bebouwingsvlak weergegeven met maximale bouwhoogte. Bij de verdere planontwikkeling is gebleken dat het opgenomen bouwvlak en de maximale bouwhoogte reeds in het oude bestemmingsplan Kanaaloevers Welgelegenpark van september 1999 niet correct was weergegeven. De ambitie in het Masterplan Kanaaloevers en de daarop gebaseerde toelichting in het bestemmingsplan spraken reeds over een bebouwing met 2 of 3 lagen. Ten tijde van het herzien van dit bestemmingsplan door middel van bestemmingsplan Noord-Oost was deze maatvoering al niet meer toereikend. Desondanks is destijds toch deze te krappe bouwhoogte van 8 meter opgenomen. Wellicht had dit te maken met de focus die bij deze bestemmingsplanherziening lag op het respecteren van de bestaande rechten. Pas bij de concretisering van de invulling van deze locatie kwam deze omissie aan het licht. Binnen dit bestemmingsplan wordt alsnog de bouwhoogte aangepast om 3 lagen mogelijk te maken Tevens wordt het bouwvlak aangepast aan het verder uitgewerkte ontwerp.