direct naar inhoud van 1.3 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

1.3 Werkwijze en opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 wordt per locatie ingegaan op de aanleiding tot herstel. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het beleidskader weergegeven en wordt in hoofdstuk 4 de bestaande situatie beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de ruimtelijk functionele opzet van de ontwikkelingen, voor zover daar in beperkte mate sprake van is. Hoofdstuk zes toetst de planologische voorwaarden. Hoofdstuk 7 geeft een toelichting op de regels. De laatste twee hoodstukken gaan in op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.