direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1126-onh1

1.1 Aanleiding

Op 9 juli 2009 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost vastgesteld. Vervolgens heeft op 27 november 2009 Gedeputeerde Staten van Gelderland het plan goedgekeurd. Met ingang van 10 maart 2011 is dit plan onherroepelijk. Het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost is één van de actualisatieplannen voor het stedelijk gebied, dat in het kader van de inhaalslag actualisering bestemmingsplannen stedelijk gebied is opgesteld.

In het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost zijn enkele omissies aangetroffen. Onderliggend plan is opgesteld om deze omissies te herstellen. Tevens is, als onderdeel van het plan Kanaaloevers, de afgelopen tijd de ontwikkeling van "Het paviljoen - Molenstraat" en de afronding van "het wooncluster tussen de Molenstraat en de Welgelegenweg" concreet ter hand genomen. Dit heeft geleid tot verder uitgewerkte ontwerpen waardoor kleinschalige aanpassingen van de situering van bouwvlakken, functies en maatvoeringen noodzakelijk zijn.