direct naar inhoud van 7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode van 16 juni tot en met 27 juli 2011 ter inzage gelegen. Hierop zijn drie zienswijzen ontvangen. Direct na de hoorzitting voor de leden van de Politieke markt Apeldoorn (PMA) op 8 september 2011, maar ook eerder is vanuit de gemeente contact gelegd met de indieners van de zienswijzen en de projectontwikkelaar Ten Brinke Vastgoed B.V. Inzet van partijen was te onderzoeken of er een alternatieve ontsluitingsroute haalbaar zou zijn. Afgelopen jaar is hieraan gewerkt. Daar waar aanvankelijk het in- en uitrijden via de verlengde Vlijtseweg was bedacht (langs de woningen aan de Anklaarseweg) vindt thans in het compromis het in- en uitrijden plaats langs de bedrijfswoning van autobedrijf Damming - Anklaarseweg 121. Hernieuwde onderzoeken rond akoestiek, parkeersituatie en technische haalbaarheid zijn verricht toen er een oplossing zich leek aan te dienen. De uitkomsten van die onderzoeken zijn met de betrokkenen gedeeld. Op 2 juli 2012 heeft ter afronding het laatste gesprek plaatsgevonden. Met de betrokkenen is overeengekomen dat nu tegemoet gekomen wordt aan de zienswijzen, het bestemmingsplan niet hernieuwd ter inzage behoeft te worden gelegd en er direct tot gewijzigde vaststelling kan worden overgegaan.

In een separate nota van zienswijzen zal nader op de ingediende zienswijzen en de beantwoording daarvan worden ingegaan. De nota van zienswijzen maakt onderdeel uit van het besluitvormingsproces.