direct naar inhoud van 5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

5.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De voorgenomen ontwikkeling welke door onderhavig bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, betreft een particuliere ontwikkeling. Tussen de gemeente en de ontwikkelende partij is een anterieure overeenkomst gesloten waarbij de gemeentelijke kosten gedekt zijn. Derhalve is het opstellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk en wordt de voorgenomen ontwikkeling vanuit financieel-economisch oogpunt uitvoerbaar geacht.