direct naar inhoud van 5.5 Parkeren
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

5.5 Parkeren

In het geldende parkeerbeleid van de gemeente Apeldoorn, vastgelegd in de Actualisatie Parkeernota uit 2004, zijn voor verschillende functies parkeernormen vastgelegd.

McDonald's

Voor de functie horeca hanteert het gemeentelijk parkeerbeleid een parkeernorm van 10,0 pp./100 m2 b.v.o.. Dit resulteert in een parkeerbehoefte van ongeveer 49 parkeerplaatsen.

Kwik-Fit

Voor een servicestation hanteert het parkeerbeleid een norm van 3,0 pp./100 m2 b.v.o. Dit resulteert in een parkeerbehoefte van ongeveer 18 parkeerplaatsen.

Overige bedrijvigheid

Voor niet nader gespecificeerde bedrijfstypen hanteert het parkeerbeleid een norm van 0,8 pp./100 m2 b.v.o.

Totale parkeerbehoefte

De totale parkeerbehoefte van de voorgenomen planontwikkeling bedraagt 67 parkeerplaatsen. In het plangebied zullen 68 parkeerplaatsen ten behoeve van de McDonald's en de Kwik-Fit worden aangelegd. Het nog in te vullen gedeelte van het plangebied zal te zijner tijd voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein moeten realiseren conform de gemeentelijke parkeernorm.

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling qua parkeren voldoet aan het gemeentelijke parkeerbeleid.