direct naar inhoud van 4.2 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

4.2 Verkeersontsluiting en parkeren

Verkeersontsluiting

De ontsluiting van het plangebied zal plaatsvinden op de Anklaarseweg. In eerdere planopzetten was de ontsluiting van het plangebied op de Vlijtseweg voorzien (zie figuur 7). Echter in overleg met de omwonenden is ervoor gekozen rechtstreeks op de Anklaarseweg aan te sluiten (zie figuur 8). De detailuitwerkingen van deze aansluiting en de daarbij behorende aanpassingen van het kruispunt Anklaarseweg / Kanaal Noord zullen nog nader worden uitgewerkt. Tussen het bedrijventerrein en het kanaal zal een fietspad aangelegd worden. Dit fietspad maakt onderdeel uit van de gewenste recreatieve verbinding van de stad naar het buitengebied.

Parkeren

In het plangebied zullen 68 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. In hoofdstuk 5.5 zal het aspect parkeren nader onderbouwd worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1117-vas1_0009.jpg"

Figuur 7: Plattegrond oude ontsluitingsvariant

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1117-vas1_0010.jpg"

Figuur 8: Plattegrond toekomstige situatie inclusief nieuwe ontsluiting plangebied