direct naar inhoud van 3.4 Kabels en leidingen
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

3.4 Kabels en leidingen

De omgeving van het plangebied heeft in het verleden last gehad van wateroverlast door een te gering bergingscapaciteit van het riool naar de nabij gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om dit probleem op te lossen is er besloten een tweede hoofdrioleringskoker aan te leggen welke het plangebied doorkruist. De aanleg van deze rioolkoker is in 2010 afgerond. Ook andere reeds langer bestaande rioleringsbuizen zijn in het plangebied, onder de Vlijtseweg aanwezig. Bij eventuele te realisering bebouwing en de werkzaamheden daartoe dient met de ligging van deze buizen rekening gehouden te worden.

Overige kabels en leidingen, bijvoorbeeld gas en hoogspanningsleidingen, zijn niet in of nabij het plangebied gelegen.