direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied is de huidige situatie braakliggend. Het plangebied maakt onderdeel uit van de kanaalzone, een strook grond aan weerszijden van het Apeldoorns Kanaal hoofdzakelijk in gebruik als bedrijventerrein. In de omgeving van het plangebied komt met name lichte tot middelzware bedrijvigheid voor. Ook zijn er een aantal verspreide woningen of bedrijfswoningen aanwezig, waarbij langs de Anklaarseweg nog de overblijfselen van lintbebouwing te herkennen zijn.

Het plangebied ligt tevens in het gebied wat is aan te merken als een 'groene vinger' welke loopt van het buitengebied van Apeldoorn tot aan het stadscentrum. De groene ruimte langs het kanaal en de nabij het plangebied aanwezige Grift maken onderdeel uit van deze groene zone.