direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

3.1 Historie

In het verleden is op de het plangebied het bedrijf Bos Beton gevestigd geweest. Dit bedrijf produceerde op de locatie verschillende betonproducten vanaf de jaren '80. Specifiek voor de locatie is de ligging aan het Apeldoorns Kanaal en de Grift.

Grift

De spreng, aangelegd vermoedelijk in de 14e eeuw, werd oorspronkelijk gebruikt voor afwatering, om de gronden tussen de IJssel en plaatsen als Apeldoorn, Vaassen, Emst en Epe minder drassig te maken en dus geschikt voor landbouw en veeteelt. De Grift voedde een aantal watermolens in Apeldoorn, wat na de 16e eeuw een belangrijke economische activiteit werd. Door deze watermolens echter werden plannen voor het bevaarbaar maken steeds gedwarsboomd, zodat uiteindelijk in 1829, parallel aan De Grift (op sommige plekken zelfs nauwelijks een tiental meters ernaast) een bevaarbaar kanaal gegraven werd, het Apeldoorns Kanaal, waar de Grift in Heerde in uitmondt.

In de afgelopen eeuw zijn, na het teloorgaan van de watermolens, delen van De Grift die door het bebouwde gebied van Apeldoorn lopen verdwenen in rioolbuizen en duikers. De afgelopen jaren zijn echter grote stukken van De Grift in de stad weer boven het maaiveld gehaald, zoals in de binnenstad en langs de Vlijtseweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1117-vas1_0005.png"

Figuur 5: Foto Grift in Apeldoorn

Apeldoorns Kanaal

In de eerste helft van de 19e eeuw is begonnen met de aanleg van het huidige Apeldoorns Kanaal. De noodzaak voor de aanleg van het kanaal lag in de slechte bevaarbaarheid van de Grift. Het Apeldoorns Kanaal volgt grotendeels dezelfde route als de Grift. Het kanaal heeft nog steeds een functie in de waterhuishouding van het gebied. Sinds 2008 zijn er rijks- en provinciale gelden beschikbaar gesteld voor onder meer de bouw van nieuwe woningen en het opknappen van bedrijfsterreinen langs het kanaal.