direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

1.2 Ligging en begrenzing

Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van Apeldoorn. De locatie wordt aan de noordzijde begrensd door de bedrijfslocatie van Essent, aan de oostzijde door het Apeldoorns Kanaal, aan de zuidzijde door de Anklaarseweg en aan de westzijde door het perceel Anklaarseweg 115 en de Vlijtseweg. Kenmerkend voor de ligging van het plangebied is enerzijds de industriƫle en bedrijfsmatige omgeving waarin het is gelegen met ondermeer in de nabijheid de rioolzuiveringsinstallatie. En anderzijds de ligging naast de Grift, het kanaal en in de nabijheid van het buitengebied van Apeldoorn. Deze bijzondere ligging brengt met zich mee dat bij de planvorming qua functies en bebouwing rekening is gehouden met beide bovenstaande aspecten. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt hierop nader ingegaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1117-vas1_0001.png"

Figuur 1: Luchtfoto plangebied inclusief ligging t.o.v. de stad