direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Anklaarseweg naast 121
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1117-vas1

1.1 Aanleiding

Ten Brinke Vastgoedontwikkeling is voornemens de voormalige Bos Beton locatie aan de Anklaarseweg (naast nr. 121) te herontwikkelen. Op deze locatie zijn ondermeer een McDonald's en een Kwik-Fit voorzien.

Aangezien de voorgenomen ontwikkeling gedeeltelijk in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, wordt middels dit bestemmingsplan het toekomstige gebruik en de bebouwing planologisch mogelijk gemaakt en juridisch vastgelegd in een herziening van het bestaande bestemmingsplan.

Met dit bestemmingsplan wordt bovendien beoogd voor het plangebied een actueler bestemmingsplanregeling vast te stellen door het vervangen van de geldende bedrijfsdoeleindenbestemming door de bestemming Bedrijventerrein, die op het punt van detailhandel meer mogelijkheden biedt. Dit laatste ziet met name toe op het perceel Anklaarseweg 119 waar een showroom toegestaan gaat worden. Tevens is aansluiting gezocht met de bebouwingsregeling van de rest van het bedrijventerrein Stadhoudersmolen, het bebouwingspercentage is in het plangebied echter lager gehouden gelet op de in de omgeving gelegen woningen.

Onder invloed van zienswijzen is het bestemmingsplan gedurende de procedure gewijzigd. De ontsluiting van het plangebied is gewijzigd en het plangebied is uitgebreid met de percelen Anklaarseweg nr. 119 en 121.