direct naar inhoud van 7.2 Inspraak en overleg
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

7.2 Inspraak en overleg

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 7 juni 2012 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 82 reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg die is opgenomen als bijlage 3 van de Bijlagen bij de toelichting.

Er zijn 30 zienswijzen ingediend. Indieners zijn in staat gesteld hun zienswijzen mondeling toe te lichten op 16 mei 2013. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn samengevat en beoordeeld in de Zienswijzennota die is opgenomen als bijlage 4 van de Bijlagen bij de toelichting.