direct naar inhoud van 2.12 Kookboek
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

2.12 Kookboek

De manier waarop in beleid en houding omgegaan wordt met ruimtelijke kwaliteit is in de afgelopen jaren verschoven van bepalend en reactief naar uitnodigend en inspirerend. Het ruimtelijk beleid van de gemeente Apeldoorn maakt een transitie door van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. Deze transitie heeft maakt ook dat de producten die gemaakt worden anders van vorm en inhoud worden in het kader van het welstandsbeleid. Er zijn twee “kookboeken” verschenen, door de raad bekrachtigt als inspirerende handreikingen ruimtelijke kwaliteit. Deze kookboeken voor het landschap (2011) en voor dorpen (2012) reiken “ingrediënten” aan waarmee iedereen die in het fysieke domein actief is (burgers, ondernemers, ontwikkelaars) kan gaan “koken”. De nadruk ligt op uitnodigen en inspireren vanuit de kwaliteiten die er in het landschap, dorpen aanwezig zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan het Kookboek voor de stad.