direct naar inhoud van 2.11 Welstandsnota
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

2.11 Welstandsnota

Het welstandsbeleid in Apeldoorn vindt zijn wettelijke basis in de Woningwet. De Woningwet bepaalt dat iedere gemeente een door de raad vast te stellen welstandskader moet opstellen om bouwplannen (omgevingsvergunningen) aan te toetsen. In Apeldoorn is daartoe in 2004 de kadernota "Over welstand gesproken" vastgesteld. In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bouwregels en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.

In 2009 is deze nota herijkt; "Naar minder strikt welstand", gericht op deregulering van ruimtelijke eisen aan bouwplannen.