direct naar inhoud van 1.6 Gevolgen uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 1 oktober 2014
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

1.6 Gevolgen uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 1 oktober 2014

Op 1 oktober 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak (kenmerk 201310099/1/R2) gedaan over het beroep dat was ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan. Daarbij heeft de Afdeling het vaststellingsbesluit vernietigd voor zover het betreft het plandeel met de bestemming 'Bedrijf' en de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - gemeentewerf' op de hoek van de Asselsestraat met de Laan van Spitsbergen. Ook heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen vier weken na verzending van de uitspraak ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de uitspraak wordt verwezen naar Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, vaststellingsbesluit en zienswijzennota.

De uitspraak is in het bestemmingsplan verwerkt door in de regels de tekst van het artikel van de bestemming 'Recreatie - Recreatiewoning' te verwijderen en het vlak met de bestemming 'Recreatie - Recreatiewoning' van de plankaart te verwijderen.