direct naar inhoud van 1.5 Voorbereidende fase
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

1.5 Voorbereidende fase

De werkwijze bij het opstellen van een bestemmingsplan wordt bepaald door de ruimtelijke dynamiek van een gebied en door de aanwezigheid van relevant beleid en regelgeving. Park Berg en Bos en omgeving is voor een deel een laag dynamisch gebied, waar de nadruk ligt op bescherming en behoud van de aanwezige waarden. Daarnaast dient ook ruimte geboden te worden aan bestaande recreatieve functies.

Gestart is met het inventariseren en analyseren van deze feitelijk bestaande situatie, het recht zoals opgenomen in de geldende bestemmingsplannen en het geldend beleid en wetgeving. Daarnaast is een voortoets NB-wet uitgevoerd om een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen in de binnen het plangebied voorkomende waarden. Vervolgens is een milieunotie opgesteld waarin een beoordeling is opgenomen.

Aan de hand van deze informatie is een inventarisatie opgesteld over de ruimtelijke ordening van het plangebied. Daarbij is gebleken dat deze visie in hoofdlijnen al vastligt in geldend beleid en regelgeving.