direct naar inhoud van Artikel 25 Algemene procedureregels
Plan: Park Berg en Bos en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1116-vas2

Artikel 25 Algemene procedureregels

Een beslissing omtrent het stellen van nadere eisen wordt niet genomen dan nadat belanghebbenden gedurende twee weken, na publicatie van het voornemen tot het stellen van nadere eisen in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aanhuisblad, in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk zienswijzen tegen het voorgenomen besluit tot het stellen van nadere eisen bij burgemeester en wethouders in te dienen.