direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

3.2.1 Ruimtelijke structuur

Het plangebied Brouwersmolen maakt deel uit van de Zuidwestpoort: de meest westelijke entree van Apeldoorn. Na het royale gebaar van de Veluwe dient de Zuidwestpoort zich aan als voorbode tot de regio Apeldoorn-Zutphen-Deventer. Gelegen aan de bosrijke westkant van Apeldoorn, direct ontsloten op de A1 en op korte afstand van het stadscentrum vormt het gebied de etalage van de "werk- en woonstad" Apeldoorn. De Zuidwestpoort wordt via de Europaweg direct ontsloten op de A1. Langs deze toegangsweg tot het stadscentrum bevinden zich de belangrijkste economische functies van het gebied. Het werkgebied heeft dan ook de potentie om uit te groeien tot een volwaardige B-locatie met een (boven)regionale uitstraling.

Vanuit de geschiedenis (i.c. de vroege vestiging van papierfabrieken en wasserijen) wordt het plangebied gekenmerkt door grote contrasten in maat, schaal en verschijningsvorm. Naast grootschalige bedrijfsgebouwen en fabriekshallen (welke vaak een relatie hebben met de papierfabricage van weleer) liggen fragiele lintstructuren, oude dorpswegen en boslanen. De stedelijke structuur van de Zuidwestpoort is hierdoor veelkleurig en gefragmenteerd.

De relatie met omliggende stedelijke gebieden (Ugchelen, Bouwhof en de Heeze) is niet altijd goed. Mede doordat de stedelijke elementen met de rug naar elkaar en de entree zijn toegekeerd. Daarnaast is de presentatie van de bebouwing zwak, met uitzondering van recent toegevoegde bebouwing, naar het spoor, langs de Laan van Westenenk (Ring) en de Europaweg.

Vanaf de A1 ontstaat er een doorlopende functieverandering en menging. De kruising van Europaweg met de Laan van Westenenk (Ring) markeert de overgang van de Veluwe naar de stad Apeldoorn. Ter hoogte van dit kruispunt zijn aan de zuidzijde de kantoren en bedrijfshallen verscholen in het groen. Aan de noordzijde is losse kantoorbebouwing aanwezig met daarachter verscholen een vestiging van een doe-het-zelfzaak.
Vanaf de Ring tot en met de Jachtlaan is aan de noordzijde sprake van grootschalige detailhandel met daarvoor uitgebreide parkeermogelijkheden. Door een grote mate van verharding is er sprake van een desolate omgeving. Richting de stad is er sprake van een menging van (bedrijfs)wonen (in restanten van oude linten) en werken (grote papierfabriek).
Ten zuiden van dit deel van de Europaweg zijn kantoren ontwikkeld welke zich presenteren. Tussen deze nieuwe kantoren zijn nog verschillende oude bedrijfsgebouwen gesitueerd.

Ter hoogte van de Jachtlaan en Veenweg bevindt zich een oud lint van gemengde kleinschalige woon- en werkfuncties.

Recente ontwikkelingen
Een deel van de Zuidwestpoortvisie is inmiddels gerealiseerd of in voorbereiding. Het plangebied heeft de afgelopen jaren op verschillende plekken al een start gemaakt met de beoogde opwaardering/transformatie. Zo is recent aan de noordoost-zijde van de Europaweg nieuwbouw gerealiseerd voor de regio-politie/ brandweer en de Rabobank. Ook is het Schumanpark herontwikkeld met de komst van Monuta en de bedrijfsverzamelgebouwen. Verder is langs de Ugchelseweg een ecologische zone aangelegd met daarin de Eendrachtspreng.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1114-vas1_0006.jpg"

afbeelding plangebied

3.2.2 Functionele structuur

Het plangebied bestaat nagenoeg geheel uit bedrijventerrein. Het grootste deel van het plangebied bestaat uit een breed scala aan bedrijven variƫrend van kleine schoonmaakbedrijven tot grootschalige kantoren en van groothandelsbedrijven tot bouwmarkten en grootschalige detailhandel. Ook zijn er diverse transportbedrijven die zich hebben gevestigd door de goede ontsluiting op de A1.

In het noordelijk deel van het plangebied - langs de Veenweg - komen nog enkele kleinere bedrijven voor (wasserij, auto-uitdeukerij, kermisexploitant).

Op Europaweg 154 is een verkooppunt van motorbrandstoffen gevestigd inclusief de verkoop van LPG.

Op het bedrijventerrein komen bedrijven voor met een maximale milieucategorie 4.1. Brouwersmolen is een volgens de Wet geluidhinder geluidgezoneerd bedrijventerrein

Kantoren
Op diverse plaatsen op het bedrijventerrein bevinden zich kantoren, deze zijn echter ondergeschikt aan het bijbehorende bedrijf en vormen daarmee geen zelfstandig kantoor.

Op een aantal specifieke plaatsen langs de Europaweg zijn nieuwe zelfstandige kantoren gerealiseerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Rabobank en het regiokantoor van de politie en brandweer aan de Europaweg.

Detailhandel
In het plangebied bevinden zich diverse vormen van volumineuze en/of grootschalige detailhandel. Naast de traditionele PDV-branches 'wonen', en 'doe-het-zelf', zijn ook de grootschalige GDV-branches als 'bruin- & witgoed', 'fietsen & auto-accessoires' en 'schoenen & lederwaren' in het plangebied aanwezig. Het merendeel van de aanwezige detailhandel concentreert zich in het gebied ten noorden van de Europaweg, ter hoogte van de Dijkgraafweg.

Wonen
Ter hoogte van de Jachtlaan en Eendrachtstraat en langs het Bergzichtpad bevindt zich een aantal (burger)woningen. Verder langs de Veenweg komen enkele bedrijfswoningen voor met op het achterterrein bedrijfsactiviteiten. Het bedrijfskarakter langs dit deel van de Veenweg is primair.

De overige woningen op het bedrijventerrein Brouwersmolen, onder andere de woningen langs de Oude Berghuizerweg en de Europaweg, betreffen bedrijfswoningen.