direct naar inhoud van Bijlage regels 1 Lijst van toegelaten bedrijfstypen
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

Bijlage regels 1 Lijst van toegelaten bedrijfstypen

Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).

Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)

    AFSTANDEN IN METERS     INDICES  
SBI-CODE   OMSCHRIJVING   GEUR   STOF   GELUID   GEVAAR     CATEGORIE   VERKEER   BODEM   LUCHT  
Tabel 1: Bedrijven                    
01   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW                    
016   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                    
016   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²   30   10   50   10     3.1   2      
016   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²   30   10   30   10     2   1      
016   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²   30   10   50   10     3.1   2      
016   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²   30   10   30   10     2   1      
0162   KI-stations   30   10   30   0     2   1      
03   VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                    
0312   Binnenvisserijbedrijven   50   0   50   10     3.1   1      
032   Vis- en schaaldierkwekerijen                    
032   - visteeltbedrijven   50   0   50   0     3.1   1      
08   WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.                    
0812   Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):                    
10, 11   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                    
101, 102   Slachterijen en overige vleesverwerking:                    
101, 102   - slachterijen en pluimveeslachterijen   100   0   100   50   R   3.2   2      
101   - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval   300   0   100   50   R   4.2   2      
101   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²   100   0   100   50   R   3.2   2      
101   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²   50   0   50   30     3.1   1      
101   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²   30   0   50   10     3.1   1      
101, 102   - loonslachterijen   50   0   50   10     3.1   1      
108   - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m²   50   0   50   10     3.1   2      
102   Visverwerkingsbedrijven:                    
102   - conserveren   200   0   100   30     4.1   2      
102   - roken   300   0   50   0     4.2   1      
102   - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²   300   10   50   30     4.2   2      
102   - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²   100   10   50   30     3.2   1      
102   - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²   50   10   30   10     3.1   1      
1031   Aardappelproducten fabrieken:                    
1031   - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²   50   10   50   50   R   3.2   1      
1032, 1039   Groente- en fruitconservenfabrieken:                    
1032, 1039   - jam   50   10   100   10     3.2   1      
1032, 1039   - groente algemeen   50   10   100   10     3.2   2      
1032, 1039   - met koolsoorten   100   10   100   10     3.2   2      
1032, 1039   - met uienconservering (zoutinleggerij)   300   10   100   10     4.2   2      
104101   Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                    
104101   - p.c. < 250.000 t/j   200   30   100   30   R   4.1   3   B    
104102   Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                    
104102   - p.c. < 250.000 t/j   200   10   100   100   R   4.1   3   B    
1042   Margarinefabrieken:                    
1051   Zuivelproducten fabrieken:                    
1051   - melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j   50   0   100   50   R   3.2   2      
1052   Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²   50   0   100   50   R   3.2   2      
1052   - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²   10   0   30   0     2   1      
1061   Meelfabrieken:                    
1062   Zetmeelfabrieken:                    
1091   Veevoerfabrieken:                    
1071   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                    
1071   - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens   30   10   30   10     2   1      
1071   - v.c. >= 7500 kg meel/week   100   30   100   30     3.2   2      
1072   Banket, biscuit- en koekfabrieken   100   10   100   30     3.2   2      
1081   Suikerfabrieken:                    
10821   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                    
10821   - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m²   500   50   100   50   R   5.1   2      
10821   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²   100   30   50   30     3.2   2      
10821   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²   30   10   30   10     2   1      
10821   - Suikerwerkfabrieken met suiker branden   300   30   50   30   R   4.2   2      
10821   - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²   100   30   50   30   R   3.2   2      
10821   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²   30   10   30   10     2   1      
1073   Deegwarenfabrieken   50   30   10   10     3.1   2      
1083   Koffiebranderijen en theepakkerijen:                    
1083   - theepakkerijen   100   10   30   10     3.2   2      
108401   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden   200   30   50   10     4.1   2      
1089   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen   200   30   50   30     4.1   2      
1089   Bakkerijgrondstoffenfabrieken   200   50   50   50   R   4.1   2      
1089   Soep- en soeparomafabrieken:                    
1089   - zonder poederdrogen   100   10   50   10     3.2   2      
1089   - met poederdrogen   300   50   50   50   R   4.2   2      
1089   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken   200   50   50   30     4.1   2      
110102   Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:                    
1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d.   10   0   30   0     2   1      
1105   Bierbrouwerijen   300   30   100   50   R   4.2   2      
1106   Mouterijen   300   50   100   30     4.2   2      
1107   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken   10   0   100   50   R   3.2   3      
12   VERWERKING VAN TABAK                    
120   Tabakverwerkende industrie   200   30   50   30     4.1   2      
13   VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                    
131   Bewerken en spinnen van textielvezels   10   50   100   30     3.2   2      
132   Weven van textiel:                    
132   - aantal weefgetouwen < 50   10   10   100   0     3.2   2      
133   Textielveredelingsbedrijven   50   0   50   10     3.1   2   B    
139   Vervaardiging van textielwaren   10   0   50   10     3.1   1      
139, 143   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen   0   10   50   10     3.1   1      
14   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                    
141   Vervaardiging kleding van leer   30   0   50   0     3.1   1      
141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   10   10   30   10     2   2      
142, 151   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont   50   10   10   10     3.1   1   B   L  
15   VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)                    
151,152   Lederfabrieken   300   30   100   10     4.2   2   B   L  
151   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)   50   10   30   10     3.1   2      
152   Schoenenfabrieken   50   10   50   10     3.1   2      
16   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.                    
16101   Houtzagerijen   0   50   100   50   R   3.2   2      
16102   Houtconserveringsbedrijven:                    
16102   - met creosootolie   200   30   50   10     4.2   2   B   L  
16102   - met zoutoplossingen   10   30   50   10     3.1   2   B    
1621   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken   100   30   100   10     3.2   3   B    
162   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout²   0   30   100   0     3.2   2      
162   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m²   0   30   50   0     3.1   1      
162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   10   10   30   0     2   1      
17   VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN                    
1712   Papier- en kartonfabrieken:                    
1712   - p.c. < 3 t/u   50   30   50   30   R   3.1   1      
172   Papier- en kartonwarenfabrieken   30   30   100   30   R   3.2   2      
17212   Golfkartonfabrieken:                    
17212   - p.c. < 3 t/u   30   30   100   30   R   3.2   2      
58   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                    
1811   Drukkerijen van dagbladen   30   0   100   10     3.2   3   B   L  
1812   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)   30   0   100   10     3.2   3   B    
18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   10   0   30   0     2   1   B    
1814   Grafische afwerking   0   0   10   0     1   1      
1814   Binderijen   30   0   30   0     2   2      
1813   Grafische reproductie en zetten   30   0   10   10     2   2   B    
1814   Overige grafische aktiviteiten   30   0   30   10     2   2   B    
182   Reproductiebedrijven opgenomen media   0   0   10   0     1   1      
19   AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN                    
19202   Smeeroliën- en vettenfabrieken   50   0   100   30   R   3.2   2   B   L  
19202   Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie   300   0   100   50   R   4.2   2   B   L  
20   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN                    
2120   Farmaceutische productenfabrieken:                    
2120   - formulering en afvullen geneesmiddelen   50   10   50   50   R   3.1   2   B   L  
2120   - verbandmiddelenfabrieken   10   10   30   10     2   2      
2042   Parfumerie- en cosmeticafabrieken   300   30   50   50   R   4.2   2      
2052   Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                    
2052   - zonder dierlijke grondstoffen   100   10   100   50     3.2   3   B   L  
2052   - met dierlijke grondstoffen   500   30   100   50     5.1   3   B    
205902   Fotochemische productenfabrieken   50   10   100   50   R   3.2   3   B   L  
205903   Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken   50   10   50   50   R   3.2   3   B    
205903   Overige chemische productenfabrieken n.e.g.   200   30   100   200   R   4.1   2   B   L  
22   VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF                    
221102   Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                    
221102   - vloeropp. < 100 m²   50   10   30   30     3.1   1      
221102   - vloeropp. >= 100 m²   200   50   100   50   R   4.1   2   B    
2219   Rubber-artikelenfabrieken   100   10   50   50   R   3.2   1      
222   Kunststofverwerkende bedrijven:                    
222   - zonder fenolharsen   200   50   100   100   R   4.1   2      
222   - met fenolharsen   300   50   100   200   R   4.2   2   B   L  
222   - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen   50   30   50   30     3.1   2      
23   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN                    
231   Glasfabrieken:                    
231   - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j   30   30   100   30     3.2   1     L  
231   - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j   300   100   100   30     4.2   1     L  
231   Glasbewerkingsbedrijven   10   30   50   10     3.1   1      
232, 234   Aardewerkfabrieken:                    
232, 234   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   10   10   30   10     2   1     L  
232, 234   - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW   30   50   100   30     3.2   2     L  
23612   Kalkzandsteenfabrieken:                    
23612   - p.c. < 100.000 t/j   10   50   100   30     3.2   2      
2362   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken   50   50   100   30     3.2   2      
2363, 2364   Betonmortelcentrales:                    
2363, 2364   - p.c. < 100 t/u   10   50   100   10     3.2   3      
2365, 2369   Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:                    
2365, 2369   - p.c. < 100 t/d   10   50   100   50   R   3.2   2      
237   Natuursteenbewerkingsbedrijven:                    
237   - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²   10   30   100   0     3.2   1      
237   - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²   10   30   50   0     3.1   1      
2391   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken   10   30   50   10     3.1   1      
2399   Bitumineuze materialenfabrieken:                    
2399   - p.c. < 100 t/u   300   100   100   30     4.2   3   B   L  
2399   Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):                    
2399   - overige isolatiematerialen   200   100   100   50     4.1   2      
2399   Minerale productenfabrieken n.e.g.   50   50   100   50     3.2   2      
25, 31   VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)                    
251, 331   Constructiewerkplaatsen                    
251, 331   - gesloten gebouw   30   30   100   30     3.2   2   B    
251, 331   - gesloten gebouw, p.o. < 200 m²   30   30   50   10     3.1   1      
255, 331   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.   50   30   100   30     3.2   2   B    
255, 331   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m²   30   30   50   10     3.1   1   B    
2561, 3311   Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                    
2561, 3311   - algemeen   50   50   100   50     3.2   2   B   L  
2561, 3311   - metaalharden   30   50   100   50     3.2   1   B    
2561, 3311   - lakspuiten en moffelen   100   30   100   50   R   3.2   2   B   L  
2561, 3311   - scoperen (opspuiten van zink)   50   50   100   30   R   3.2   2   B   L  
2561, 3311   - thermisch verzinken   100   50   100   50     3.2   2   B   L  
2561, 3311   - thermisch vertinnen   100   50   100   50     3.2   2   B   L  
2561, 3311   - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)   30   50   100   30     3.2   2   B    
2561, 3311   - anodiseren, eloxeren   50   10   100   30     3.2   2   B    
2561, 3311   - chemische oppervlaktebehandeling   50   10   100   30     3.2   2   B    
2561, 3311   - emailleren   100   50   100   50   R   3.2   1   B   L  
2561, 3311   - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)   30   30   100   50     3.2   2   B    
2562, 3311   Overige metaalbewerkende industrie   10   30   100   30     3.2   1   B    
2562, 3311   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m²   10   30   50   10     3.1   1   B    
259, 331   Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                    
259, 331   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.   30   30   100   30     3.2   2   B    
259, 331   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m²   30   30   50   10     3.1   1   B    
27, 28, 33   VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                    
27, 28, 33   Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:                    
27, 28, 33   - p.o. < 2.000 m²   30   30   100   30     3.2   2   B    
26, 28, 33   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                    
26, 28, 33   Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie   30   10   30   10     2   1      
26, 27, 33   VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.                    
271, 331   Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie   200   30   30   50     4.1   1   B   L  
271, 273   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken   200   10   30   50     4.1   1   B   L  
272   Accumulatoren- en batterijenfabrieken   100   30   100   50     3.2   2   B   L  
293   Elektrotechnische industrie n.e.g.   30   10   30   10     2   1      
26, 33   VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.                    
261, 263, 264, 331   Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie   30   0   50   30     3.1   2   B    
2612   Fabrieken voor gedrukte bedrading   50   10   50   30     3.1   1   B    
26, 32, 33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN                    
26, 32, 33   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie   30   0   30   0     2   1      
29   VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS                    
293   Auto-onderdelenfabrieken   30   10   100   30   R   3.2   2      
30   VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)                    
301, 3315   Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                    
301, 3315   - houten schepen   30   30   50   10     3.1   2   B    
301, 3315   - kunststof schepen   100   50   100   50   R   3.2   2   B    
302, 317   Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                    
302, 317   - algemeen   50   30   100   30     3.2   2   B    
303, 3316   Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:                    
309   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken   30   10   100   30   R   3.2   2   B    
3099   Transportmiddelenindustrie n.e.g.   30   30   100   30     3.2   2   B    
31   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                    
310   Meubelfabrieken   50   50   100   30     3.2   2   B    
9524   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²   0   10   10   0     1   1      
321   Fabricage van munten, sieraden e.d.   30   10   10   10     2   1   B    
322   Muziekinstrumentenfabrieken   30   10   30   10     2   2      
323   Sportartikelenfabrieken   30   10   50   30     3.1   2      
324   Speelgoedartikelenfabrieken   30   10   50   30     3.1   2      
32991   Sociale werkvoorziening   0   30   30   0     2   1      
32999   Vervaardiging van overige goederen n.e.g.   30   10   50   30     3.1   2      
38   VOORBEREIDING TOT RECYCLING                    
383202   Puinbrekerijen en -malerijen:                    
383202   Rubberregeneratiebedrijven   300   50   100   50   R   4.2   2      
35   PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER                    
35   Elektriciteitsproductiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)                    
35   bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:                    
35   - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie   100   50   100   30   R   3.2   2     L  
35   - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa   50   50   100   30   R   3.2   2     L  
35   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                    
35   - < 10 MVA   0   0   30   10     2   1   B    
35   - 10 - 100 MVA   0   0   50   30     3.1   1   B    
35   - 100 - 200 MVA   0   0   100   50     3.2   1   B    
35   Gasdistributiebedrijven:                    
35   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   0   0   10   10     2   1      
35   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   0   0   30   10     2   1      
35   - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D   0   0   50   50   R   3.2   1      
35   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                    
35   - stadsverwarming   30   10   100   50     3.2   1      
35   - blokverwarming   10   0   30   10     2   1      
35   windmolens:                    
35   - wiekdiameter 20 m   0   0   100   30     3.2   1      
36   WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER                    
36   Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                    
36   - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling   10   0   50   30     3.1   1      
36   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                    
36   - < 1 MW   0   0   30   10     2   1      
36   - 1 - 15 MW   0   0   100   10     3.2   1      
41,
42, 43  
BOUWNIJVERHEID                    
41, 42, 43   Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²   10   30   100   10     3.2   2   B    
41, 42, 43   - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²   10   30   50   10     3.1   2   B    
41, 42, 43   Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²   10   30   50   10     3.1   2   B    
41, 42, 43   - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²   0   10   30   10     2   1   B    
45, 47   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS                    
451, 452, 454   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   10   0   30   10     2   2   B    
451   Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)   10   10   100   10     3.2   2      
45204   Autoplaatwerkerijen   10   30   100   10     3.2   1      
45204   Autobeklederijen   0   0   10   10     2   1      
45204   Autospuitinrichtingen   50   30   30   30   R   3.1   1   B   L  
45205   Autowasserijen   10   0   30   0     2   3      
453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   0   0   30   10     2   1      
46   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                    
461   Handelsbemiddeling (kantoren)   0   0   10   0     1   1      
4621   Grth in akkerbouwproducten en veevoeders   30   30   50   30   R   3.1   2      
4622   Grth in bloemen en planten   10   10   30   0     2   2      
4623   Grth in levende dieren   50   10   100   0     3.2   2      
4624   Grth in huiden, vellen en leder   50   0   30   0     3.1   2      
46217, 4631   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen   30   10   30   50   R   3.2   2      
4632, 4633   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën   10   0   30   50   R   3.2   2      
4634   Grth in dranken   0   0   30   0     2   2      
4635   Grth in tabaksproducten   10   0   30   0     2   2      
4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   10   10   30   0     2   2      
4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   30   10   30   0     2   2      
4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen   10   10   30   10     2   2      
464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen   10   10   30   10     2   2      
46499   Grth in vuurwerk en munitie:                    
46499   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   10   0   30   10   V   2   2      
46499   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton   10   0   30   50   V   3.2   2      
46499   - munitie   0   0   30   30     3.1   2      
46711   Grth in vaste brandstoffen:                    
46711   - klein, lokaal verzorgingsgebied   10   50   50   30     3.1   2      
46712   Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:                    
46712   - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m³   50   0   50   200   R   4.2   2   B   L  
46712   - tot vloeistof verdichte gassen   50   0   50   300   R   5.1   2      
46713   Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen)   100   0   30   50     3.2   2   B    
46721   Grth in metaalertsen:                    
46722, 46723   Grth in metalen en -halffabrikaten   0   10   100   10     3.2   2      
4673   Grth in hout en bouwmaterialen:                    
4673   - algemeen: b.o. > 2000 m²   0   10   50   10     3.1   2      
4673   - algemeen: b.o. <= 2000 m²   0   10   30   10     2   1      
46735   zand en grind:                    
46735   - algemeen: b.o. > 200 m²   0   30   100   0     3.2   2      
46735   - algemeen: b.o. <= 200 m²   0   10   30   0     2   1      
4674   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                    
4674   - algemeen: b.o. > 2.000 m²   0   0   50   10     3.1   2      
4674   - algemeen: b.o. < = 2.000 m²   0   0   30   0     2   1      
46751   Grth in chemische producten   50   10   30   100   R   4.1   2   B    
46752   Grth in kunstmeststoffen   30   30   30   30   R   3.1   1      
4676   Grth in overige intermediaire goederen   10   10   30   10     2   2      
4677   Autosloperijen: b.o. > 1000 m²   10   30   100   30     3.2   2   B    
4677   - autosloperijen: b.o. <= 1000 m²   10   10   50   10     3.1   2   B    
4677   Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m²   10   30   100   10     3.2   2   B    
4677   - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²   10   10   50   10     3.1   2   B    
466   Grth in machines en apparaten:                    
466   - machines voor de bouwnijverheid   0   10   100   10     3.2   2      
466   - overige   0   10   50   0     3.1   2      
466, 469   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   0   0   30   0     2   2      
47   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                    
4791   Postorderbedrijven   0   0   50   0     3.1   2      
952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   0   0   10   10     2   1      
55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                    
562   Cateringbedrijven   10   0   30   10     2   1      
49   VERVOER OVER LAND                    
493   Taxibedrijven   0   0   30   0     2   2      
493   Touringcarbedrijven   10   0   100   0     3.2   2      
494   Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²   0   0   100   30     3.2   3      
494   - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²   0   0   50   30     3.1   2      
495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   0   0   30   10     2   1   B    
52   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                    
52242   Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:                    
52242   - tankercleaning   300   10   100   200   R   4.2   1   B    
52242   - stukgoederen   0   10   100   50   R   3.2   2   B    
52102, 52109   Distributiecentra, pak- en koelhuizen   30   10   50   50   R   3.1   2      
52109   Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)   0   0   30   10     2   2      
5221   Autoparkeerterreinen, parkeergarages   10   0   30   0     2   3     L  
5221   Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)   10   0   100   30     3.2   2      
53   POST EN TELECOMMUNICATIE                    
531, 532   Post- en koeriersdiensten   0   0   30   0     2   2      
61   Telecommunicatiebedrijven   0   0   10   0     1   1      
61   zendinstallaties:                    
61   - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!)   0   0   0   100     4.1   1      
61   - FM en TV   0   0   0   10     2   1      
61   - GSM en UMTS-steunzenders (indien omgevingsvergunningplichtig)   0   0   0   10     2   1      
77   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN                    
7711   Personenautoverhuurbedrijven   10   0   30   10     2   2      
7712, 7739   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)   10   0   50   10     3.1   2      
773   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen   10   0   50   10     3.1   2   B    
772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   10   10   30   10     2   2      
62   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                    
62   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   0   0   10   0     1   1      
58, 63   Datacentra   0   0   30   0     2   1      
72   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                    
721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk   30   10   30   30   R   3.1   1      
722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   0   0   10   0     1   1      
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                    
812   Reinigingsbedrijven voor gebouwen   50   10   30   30     3.1   1   B    
74203   Foto- en filmontwikkelcentrales   10   0   30   10     2   2   B    
82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   0   0   10   0     1   2      
84   OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN                    
8425   Brandweerkazernes   0   0   50C   0     3.1   1      
37, 38, 39   MILIEUDIENSTVERLENING                    
3700   RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:                    
3700   - < 100.000 i.e.   200   10   100   10     4.1   2      
3700   rioolgemalen   30   0   10   0     2   1      
381   Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.   50   30   50   10     3.1   2      
381   Gemeentewerven (afval-inzameldepots)   30   30   50   30   R   3.1   2   B    
382   Afvalverwerkingsbedrijven:                    
382   - mestverwerking/korrelfabrieken   500   10   100   10     5.1   3      
382   - kabelbranderijen   100   50   30   10     3.2   1   B   L  
382   - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)   50   10   30   10     3.1   1     L  
382   - oplosmiddelterugwinning   100   0   10   30   R   3.2   1   B   L  
382   - verwerking fotochemisch en galvano-afval   10   10   30   30   R   3.1   1   B   L  
382   Composteerbedrijven:                    
382   - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr   300   100   50   10     4.2   2   B    
382   - belucht v.c. < 20.000 ton/jr   100   100   100   10     3.2   2   B    
382   - belucht v.c. > 20.000 ton/jr   200   200   100   30     4.1   3   B    
382   - GFT in gesloten gebouw   200   50   100   100   R   4.1   3   B   L  
59   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                    
591, 592, 601, 602   Studio's (film, TV, radio, geluid)   0   0   30   10     2   2      
931   Skelter- en kartbanen, in een hal   10   0   50   10     3.1   2      
931   Sportscholen, gymnastiekzalen   0   0   30   0     2   2      
96   OVERIGE DIENSTVERLENING                    
96011   Wasserijen en strijkinrichtingen   30   0   50   30     3.1   2      
96011   Tapijtreinigingsbedrijven   30   0   50   30     3.1   2     L  
96012   Chemische wasserijen en ververijen   30   0   30   30   R   3.1   2   B   L  
96013   Wasverzendinrichtingen   0   0   30   0     2   1      
96013   Wasserettes, wassalons   0   0   10   0     1   1      
9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   0   0   10   0     1   1      
9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   10   0   30   0     2   1      
9609   Dierenasiels en -pensions   30   0   100   0     3.2   1      
9609   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   0   0   10   0     1   1      
                     
                   
  OPSLAGEN                    
  butaan, propaan, LPG (in tanks):                    
  - bovengronds, < 2 m³   -   -   -   30     3.1   -      
  - bovengronds, 2 - 8 m³   -   -   -   50     3.2   -      
  - bovengronds, 8 - 80 m³   -   -   -   100     4.1   -      
  - bovengr., 80 - 250 m³   -   -   -   300     5.1   -      
  - ondergronds, < 80 m³   -   -   -   50     3.2   -      
  - ondergr., 80 - 250 m³   -   -   -   200     4.2   -      
  niet reactieve gassen (incl. zuurstof), gekoeld   -   -   -   50     3.2   -      
  brandbare vloeistoffen (in tanks):                    
  - ondergronds, K1/K2/K3-klasse   10   -   -   10     2   -   B    
  - bovengronds, K1/K2-kl.: < 10 m³   10   -   -   50     3.2   -   B    
  - bovengronds, K1/K2-kl.: 10 - 1000 m³   30   -   -   100     4.1   -   B    
  - bovengronds, K3-klasse: < 10 m³   10   -   -   10     2   -   B    
  - bovengronds, K3-klasse: 10 - 1000 m³   30   -   -   50     3.2   -   B    
  Overige gevaarlijke stoffen in tanks:                    
  - bovengronds < 10 m³ en onder drempelwaarde BRZO   10   -   -   10     2   -      
  - overige opslagen onder drempelwaarde BRZO   30   -   -   50     3.2   -      
  Gevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen) in emballage of in gasflessen:                    
  - kleine hoeveelheden < 10 ton   -   -   -   10     2   -      
  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog
beschermingsniveau  
-   -   -   30     3.1   -      
  ontplofbare stoffen en munitie:                    
  - < 250.000 patronen en < 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4   -   -   -   10     2   -      
  - >= 250.000 patronen en >= 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4   -   -   -   30     3.1   -      
  kunstmest, niet explosief   -   50   -   30   D   3.1   -      
  INSTALLATIES                    
  gasflessenvulinstallaties (butaan, propaan)   10   0   30   100     4.1   2      
  laadschoppen, shovels, bulldozers   30   30   50   10     3.1   1      
  laboratoria:                    
  - chemisch / biochemisch   30   0   30   10   D   2   1      
  - medisch en hoger onderwijs   10   0   30   10     2   1      
  luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel   10   0   10   0     1   1      
  keukeninrichtingen   30   0   10   0     2   1      
  koelinstallaties freon ca. 300 kW   0   0   50   0     3.1   1      
  koelinstallaties ammoniak < 400 kg   0   0   30   10     2   1      
  koelinstallaties ammoniak > 400 kg   0   0   50   50     3.2   1      
  total energy installaties (gasmotoren) ca. 100 kW   10   0   50   10     3.1   1      
  afvalverbrandingsinstallatie, kleinschalig   100   50   50   30   D   3.2   1     L  
  noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking   10   0   30   10   D   2   1      
  verfspuitinstallaties en moffel- en emailleerovens   50   30   50   30     3.1   1     L  
  vorkheftrucks met verbrandingsmotor   10   10   50   0     3.1   1      
  vorkheftrucks, elektrisch   0   10   30   0     2   1      
  transformatoren < 1 MVA   0   0   10   10     2   1      
  vatenspoelinstallaties   50   10   50   30     3.1   1   B    
  hydrofoorinstallaties   0   0   30   0     2   1      
  windmolens:                    
  - wiekdiameter 20 m   0   0   100   30     3.2   1      
  stookinstallaties>900kW thermisch vermogen:                    
  - gas, < 2,5 MW   10   0   30   10     2   1      
  - gas, 2,5 - 75 MW   30   0   50   30     3.1   1      
  - gas, >= 75 MW   30   0   200   50     4.1   1      
  - olie, < 2,5 MW   30   0   30   10     2   1      
  - olie, 2,5 - 75 MW   30   10   50   30     3.1   1      
  - kolen, 2,5 - 75 MW   30   100   100   30     3.2   1     L  
  stoomwerktuigen   0   0   50   30   D   3.1   1      
  luchtcompressoren   10   10   30   10   D   2   1      
  liftinstallaties   0   0   10   10     2   1      
  motorbrandstofpompen zonder LPG   30   0   30   10     2   2   B    
  afvalwaterbehandelingsinstallaties < 100.000 i.e.   200   10   100   10   D   4.1   1