direct naar inhoud van Artikel 26 veiligheidszone - lpg
Plan: Brouwersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1114-vas1

Artikel 26 veiligheidszone - lpg

26.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de veiligheidszone - lpg' is geen nieuwbouw of uitbreiding van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan.

26.2 Afwijking regels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 26.1 bepaalde ten behoeve van de nieuwbouw en/of uitbreiding van beperkt kwetsbare objecten toe te staan, uitsluitend voorzover er geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico optreedt.

26.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de aanduidingsgrens van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' te wijzigen indien dat vanwege wijziging in de regelgeving omtrent externe veiligheid mogelijk of noodzakelijk is.