direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET
Plan: Deventerstraat 214 en 218
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1113-vas1

4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET

Dit hoofdstuk geeft de ruimtelijke opzet van het plangebied. In dit hoofstuk zal ingegaan worden op de bebouwing die gerealiseerd zal gaan worden, en met welke randvoorwaarden. Tevens wordt er ingegaan op de verkeersontsluiting en parkeren van de nieuwe woonpercelen en het bestaande kinderdagverblijf. Overige aspecten, zoals milietechnische aspecten, worden in hoofdstuk 5 beschreven.